Unit Contact Details

Acting Manager: Evodia Makhaliva, tel: 011 547 2775, e-mail: EvodiaM@mqa.org.za

  • Skills Development (SDFs)

Unathi Ndamoyi, tel: 011 547 2779, e-mail: UnathiN@mqa.org.za

  • Research

Sizwe Dlamini, tel: 011 2673, e-mail: SizweD@mqa.org.za 

  • Skills Planning

SkillsPlanning@mqa.org.za