Unit Contact Details

Skills Development and Research Manager: Vuyokazi Mofu, tel: 011 547 2775, e-mail: VuyoM@mqa.org.za

  • Skills Development (SDFs)

Evodia Makhaliva, tel: 011 547 2777, e-mail: EvodiaM@mqa.org.za

  • Research

Joseph Komane, tel: 011 547 2639, e-mail: JosephK@mqa.org.za

  • Skills Planning E-mail

SkillsPlanning@mqa.org.za